Adviestekst schrijven via www.alettedenexter.nl

Wil je graag een adviestekst schrijven? Ga dan naar alettadenexter.nl. Een goede adviestekst schrijven betekent goed letten op een aantal punten. Wil je bijvoorbeeld een adviestekst schrijven die is gericht aan een ambtenaar, dan zou je kunnen openen met een aantal belangrijke punten waarover een besluit moet worden genomen. Het is belangrijk dat je bij het opstellen van een adviestekst duidelijk maakt waarom de lezer jouw tekst moet gaan lezen, wat is de toegevoegde waarde, of zelfs de noodzaak voor de lezer om deze tekst te lezen? Binnen dit kader kun je ook alvast een vraag stellen, de centrale en belangrijkste vraag waar jij in deze tekst een antwoord op zal gaan geven. Je wilt dat de lezer als het ware wordt aangemoedigd om verder te lezen omdat hij of zij niets liever wil dan die belangrijke informatie vergaren die je binnenkort zal geven. Een adviestekst schrijven doe je dan ook door de tekst op de juiste manier op te bouwen. Daarmee valt of staat de adviestekst. Wanneer je de centrale vraag eenmaal hebt gesteld waardoor de lezer zich aangemoedigd voelt om verder te lezen, ga je verder met de adviestekst schrijven. Wat volgt is het kader waarin er antwoord op de vraag zal worden gegeven. Je maakt als het ware de situatie helder. Wat zijn de voorwaarden, de voordelen, de nadelen en misschien de beperkingen die allemaal moeten worden meegenomen, en waar rekening mee moet worden gehouden? In jouw adviestekst geef je antwoorden op de vragen die je zelf stelt en zorg je dat de lezer het werk dat jij hebt gedaan om tot deze conclusies te komen, niet meer zelf hoeft te doen. Een adviestekst schrijven is dus een manier om iemand anders het werk uit handen te nemen. Daarom is de inhoud van groot belang en moet je altijd zorgen dat je bij een adviestekst schrijven juiste informatie gebruikt. Uiteindelijk werk je bij het adviestekst schrijven toe naar een advies. Je houdt de lezer een probleem of mogelijk probleem voor en voor dat probleem biedt je dan vervolgens ook meteen de beste oplossing. Even op een rijtje hoe je de beste adviestekst schrijven kunt: 

  • Zorg voor een heldere inleiding
  • Begin met de centrale vraag of probleemstelling
  • Werk toe naar het advies of de oplossing voor het voorgestelde probleem 

Een adviestekst schrijven stap voor stap

Zoals ik eerder al zei is het bij een adviestekst schrijven heel erg belangrijk dat je zorgt voor een bepaalde opbouw die de lezer aanmoedigt om verder te lezen. Het moet voor de lezer daadwerkelijk noodzakelijk zijn om te weten wat het antwoord op het voorgestelde probleem is. Wanneer je eenmaal bent aangekomen bij het bieden van advies of het geven van de oplossing, dan volgt de onderbouwing van dat advies. Waarom is dat advies het beste advies dat je kunt geven. Je kunt dan vervolgens alle argumenten afwerken die jouw advies onderbouwen zodat dit advies steeds krachtiger wordt en er geen spelt tussen te krijgen is. 

Stijl

Bij het schrijven van een adviestekst moet je altijd zorgen dat je spreekt in heldere taal. Jouw standpunt maak je het liefst duidelijk in de vorm van een drieluik. Het ritme van de tekst kan er voor zorgen dat het soepel leest en dat het beter blijft hangen bij de lezer. Zet je punten dan ook kort en krachtig onder elkaar en maak er geen lang verhaal van. Kom snel tot je punt. Kies voor een krachtige stijl. Hulp nodig? Ga dan naar de site van alettedenexter en leer alles over het schrijven van de beste adviestekst.