Nieuwe VMBO profielen PIE/BWI/Z&W/E&O op het Corlaer College

Op het Corlaer College vinden we de ontwikkeling van de individuele leerling  van groot belang. Het niveau van de leerling maakt daarbij geen verschil. Of de leerling VMBO-, havo-  of atheneumonderwijs volgt op het Corlaer College, de aandacht voor elke leerling is gelijk en afgestemd op de eigen behoeften van de leerling. Zo vinden we het belangrijk dat de leerlingen kunnen uitblinken in waar ze goed in zijn en keuzes kunnen maken voor hun toekomst. Op het Corlaer College zijn  dan ook voor VMBO B/K 3 en 4 nieuwe profielen geïntroduceerd voor leerlingen die Produceren, Installeren en Energie;  Bouwen, Wonen en Interieur;  Zorg en Welzijn of  Economie en Ondernemen  willen volgen. Hiervoor heeft een verbouwing  naar open domeinen plaatsgevonden waardoor de kennis en kunde van de leerlingen nog beter tot hun recht kunnen komen.

Uit ons jasje gegroeid

Doordat ieder jaar meer leerlingen kiezen om hun middelbare schoolperiode op het Corlaer College door te brengen, werd het bestaande gebouw te klein. Dit maakte het noodzakelijk om meer ruimte te creëren, zodat leren door te doen, wat als erg belangrijk wordt gezien door het Corlaer College, mogelijk blijft.

Bij het Corlaer College krijgen we niet alleen leerlingen uit Nijkerk, maar komen ook veel leerlingen uit de wijde omgeving. Dit komt onder andere door de vele activiteiten die we voor en met de leerlingen organiseren, maar ook door de breedte van de school. Op het Corlaer College is onderwijs mogelijk van VMBO bb t/m atheneum.

Het Corlaer College heeft veel te bieden

Het Corlaer College bestaat uit twee moderne gebouwen. Er is gekozen voor twee gebouwen om kleinschaligheid te garanderen, maar ook de voordelen van een brede school met dakpanconstructie te kunnen blijven benutten. Kortom het Corlaer College heeft de leerlingen veel te bieden. Niet alleen een mooie, fijne en kleinschalige schoolomgeving, maar ook de mogelijkheden en een persoonlijke aanpak per leerling vinden we bij het Corlaer College van groot belang.

VMBO op het Corlaer College

Wil je VMBO volgen op het Corlaer College? Dan kan dat. Op het Corlaer College heb je de mogelijkheid om je eigen wensen hierin mee te nemen. Houd je bijvoorbeeld van sporten? Dan kan je, wanneer je VMBO kb / tl volgt , je inschrijven voor de Fit2Learn sportklas. Wil je meer leren over techniek? Dan is wellicht de techniekklas voor bb/kb een mooie mogelijkheid. Op onze school zijn alle leerlingen welkom voor onderwijs op VMBO niveau, mits we de zorg kunnen bieden. Vanaf leerjaar 1 kan je op het Corlaer College de theoretische leerweg (tl), kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en basisberoepsgerichte leerweg (bb) met of zonder leerwegondersteuning volgen. Doordat ook havo en atheneum onderwijs wordt gegeven maakt het op- en afstromen eenvoudiger. Zo kunnen we altijd het beste uit iedere leerling halen. Een doel dat onze docenten en andere betrokkenen altijd sterk naar blijven streven